رفتن به محتوای اصلی
x

فرم های مورد نیاز برای فرآیند پذیرش کتاب در مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان
 
•    آئین‌نامه نشر كتاب در انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان

•    ضوابط تألیف  گردآوری و تدوین کتاب

•    ضوابط جدید تألیف  گردآوری و تدوین کتاب مصوب(95.07.01)

•    آئین نامه تنظیم کتاب پیش از ارسال به انتشارات دانشگاه

•    فرم درخواست چاپ کتاب

•    فرم بررسی مقدماتی تألیف-ترجمه-تدوین و گردآوری کتاب

•    فرم دلایل توجیهی تألیف  گردآوری و تدوین  کتاب

•    پرسشنامه ارزیابی کتاب های تالیفی و گردآوری و تدوین

•    پرسشنامه ارزیابی کتاب های ترجمه ای

________________________________________
 

•    قرارداد تالیف كتاب

•    قرارداد ترجمه كتاب

•    قرارداد گرد آوری و تدوین كتاب

نکته: قبل از هرگونه اقدام در رابطه با ارسال فایل مربوط به کتاب خود توجه داشته باشید که حتما مطالب خود را در محیط word 2013 به ثبت برسانید کیفیت شکل‌ها و نمودارها مناسب چاپ باشد، اعداد و متن داخل جداول فارسی باشد، درضمن برای درج فرمولهای موجود در محتوای کتاب، حتما از نرم افزار  MathType 6.9  استفاده نمائید.

 

دریافت نرم افزار MathType 6.9

 

 

تحت نظارت وف ایرانی