رفتن به محتوای اصلی
x

بخش منابع الکترونيک محلی برای نیازسنجی، شناسایی، بازیابی و اشاعه اطلاعات منابع الکترونیکی برای جامعه دانشگاهی است.
اهم فعالیت ها: 
- تهیه و سفارش مقالات، استانداردها، کتب و سایر منابع الکترونیکی موجود در داخل دانشگاه برای اساتید و دانشجویان
- تهیه و ارسال مقالات، استانداردها، کتب و سایر منابع الکترونیکی برای دانشگاه‎ها و سازمان‎های طرف قرارداد
 - سرویس دهی به مراجعان بخش منابع الکترونیک
-  کنترل تشابه علمی مقالات (Plagiarism Checking)  
- نرم افزار گرامرلی (Grammarly) 
- تماس با کارگزاران پایگاههای الکترونیکی برای اعلام IPها و اعلام مشکلات پایگاهها
- بررسی اشتراک پایگاههای الکترونیکی داخلی و خارجی
-  تهیه راهنمای استفاده از پایگاههای الکترونیکی داخلی و خارجی
- برگزاری دوره‎های آموزشی برای استفاده از پایگاههای الکترونیکی داخلی و خارجی
 

IF & MIF standards اختصارات ثبت اختراعات
مجلات تمام متن دسترسی آزمایشی کنترل تشابه مقالات پایان نامه ها(سایر مراکز)
پایگاه های اطلاعاتی فارسی پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی فرم درخواست منابع الکترونیک لیست موتور جستجوهای دانشگاهی

منابع الکترونیک
منابع الکترونیک

تحت نظارت وف ایرانی