رفتن به محتوای اصلی
x

ساعات کار کتابخانه و انتشارات

تمامی بخش های کتابخانه و انتشارات: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الي 14


سالن‌هاي مطالعه طبقه دوم : شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7 الي 14
سالن مطالعه طبقه همكف برادران (ورودي از بيرون ساختمان) : در طول هفته به صورت ۲۴ ساعته (شبانه‌روزي)
سالن مطالعه همكف خواهران (ورودي از بيرون ساختمان) : در طول هفته از ساعت 7 الي ۲۱ 
اتاقك‌هاي استعداد درخشان : شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7  الي 18 
 

 توجه : ساعات کاری كتابخانه و انتشارات در ايام نوروز و سایر تعطیلات دانشگاه، مطابق تقویم تعطیلی دانشگاه است.

تحت نظارت وف ایرانی