رفتن به محتوای اصلی
x

اتاق های استعدادهای درخشان

بدون تردید، استعدادهای جوانان مبتکر و خلاق، آینده هر کشوری را تضمین می کند. بر همین اساس افرادی که داران توان و استعداد بیشتری هستند، باید مورد توجه قرار گیرند. دفتر استعدادهای درخشان برای حل این چالش، موقعیت هایی را فراهم آورده که این استعدادها مجال رشد پیدا کنند. یکی از این موقعیت ها، اتاقک های تک  نفره استعدادهای درخشان می باشد که در طبقه دوم کتابخانه مرکزی و انتشارات در دو بخش آقایان و خانم ها ایجاد شده است. دانشجویان می توانند با مراجعه به دفتر استعدادهای درخشان در ساختمان مرکزی از لیست مربوط به استعدادهای درخشان در هر ترم اطلاع پیدا کرده و در صورت قرار گرفتن در لیست، با گرفتن فرم مورد نظر و مراجعه به دفتر کتابخانه مرکزی از یکی از اتاقک ها به مدت یک ترم استفاده کنند. در صورت نیاز مجدد، با شروع ترم جدید امکان تمدید وجود دارد.  دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز که واجد شرایط نبوده اند، در صورت نیاز مبرم (امتحان جامع، خوابگاهی، ...) در صورت خالی بودن اتاقک ها در اولویت قرار می گیرند.

تحت نظارت وف ایرانی