رفتن به محتوای اصلی
x

انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور فراهم آوردن امکانات لازم براي نشر آثار علمي وپژوهشي، و کمک به گسترش دانش و فرهنگ جامعه، در سال 1365 پايه‌گذاري شد و با گسترش فعاليت‌ها و تدوين اساسنامه در سال  1375 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيد. انتشارات دانشگاه تاکنون بيش از 177 عنوان کتاب در زمينه‌هاي  فني مهندسي، علوم پايه، کشاورزي و منابع طبيعي که افزون بر 40 عنوان از آنها جزء کتاب‌هاي برگزيده کشوري و استاني هستند را به چاپ رسانده است. علاوه بر انتشار کتاب، کلیه امور مرتبط با انتشار مجلات علمي پژوهشي دانشگاه مانند مجله پژوهشي فيزيک ايران، مجله مواد پيشرفته در مهندسي، نشريه روش‌هاي عددي در مهندسي، مجله علوم آب و خاک، مجله روابط خاک و گیاه، مجله توليد و فرآوري محصولات زراعي و باغي، مجله بوم‌شناسي کاربردي، مجله JAFM که به‌صورت برخط نیز روي وب سايت دانشگاه ارائه می‌شوند را به انجام می‌رساند. انتشارات دانشگاه پشتيباني، چاپ و تکثير مجموعه مقالات مرتبط با سمينارها و کنفرانس‌هاي علمي را نيز بر عهده دارد.

تحت نظارت وف ایرانی