رفتن به محتوای اصلی
x

تالار مطالعه

از فروردین سال 1398 در طبقه اول کتابخانه مرکزی، تالار مطالعه با میزهای مطالعه گروهی جهت کاربران کتابخانه راه اندازی گردید. دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به آدرس https://saja.iut.ac.ir می توانند میز رزرو کرده و از این امکان در کتابخانه استفاده کنند (راهنمای رزرو میز دز تالار مطالعه).

تحت نظارت وف ایرانی