رفتن به محتوای اصلی
x

جهت خرید کتاب های انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان می توانید به غرفه فروش کتاب در طبقه همکف کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه نمایید.

 

برای ارتباط با ما می توانید با شماره تلفن  و پستهای الکترونیکی زیر جهت کسب اطلاعات بیشتر ارتباط برقرار نمایید.

دفتر مسئول فروش : 33912977 - 031    تلفن همراه: 09138104164  پست الکترونیکی : nashr-sale@of.iut.ac.ir 

تحت نظارت وف ایرانی