رفتن به محتوای اصلی
x

شرح وظايف بخش مرجع:

ارائه منابع اطلاعاتي بنياني در موضوعات مختلف دانش هاي عمومي و تخصصي مورد نياز جامعه دانشگاهي.  اين منابع عمدتاً کاربري تحقيقاتي و پژوهشي دارند و معمولاً جز در مواقع ضروري (باشرايط خاص)  امانت داده نمي شوند و فقط در محل مورد استفاده قرار مي گيرند. 

کلیپ

 


مرجع
مرجع

تحت نظارت وف ایرانی