رفتن به محتوای اصلی
x

امروزه نتایج بیشتر پژوهش‌ها به منظور اشاعه سریع یافته‌ها و نتایج علمی به صورت مقاله در مجله‌ها انتشار می‌یابد. به عبارت بهتر مجلات مهم‌ترین محمل اشاعه اطلاعات علمی به شمار می‌آیند.

بخش مخزن مجلات لاتین دانشگاه صنعتی اصفهان، شامل مجموعه‌ای از نشریات علوم فنی مهندسی و علوم پایه (فیزیک، شیمی، ریاضی) می‌باشد. با توجه به تغییر سیاست دانشگاه مبنی بر عدم خرید نسخه چاپی مجلات از سال 2008، این بخش در حال حاضر به عنوان آرشیو مجلات در نظر گرفته شده است. از آنجا که موجودی برخی از مجلات در این بخش نزدیک به 80 سال می‌باشد بنابراین پیشنهاد می‌شود که با یک جستجوی ساده در سامانه کتابخانه، از موجودی مجلات حوزه موضوعی خود آگاه شوید. مجلات این بخش به ترتیب موضوعی و شماره راهنما در قفسه مرتب گردیده است. مجلات امانت داده نمی‌شود و  استفاده از منابع فقط از طریق کپی و یا مطالعه در سالن امکان‌پذیر می‌باشد.

اهم وظایف این بخش:

1-فهرست نویسی و ورود اطلاعات مجلات لاتین؛

2- سرویس دهی به مراجعین(کمک و راهنمایی در پیدا کردن مجلات، معرفی مجلات مرتبط و...)؛

3- بسته بندی وارسال مجلات برای صحافی و پیگیری‌های بعدی؛

4- زیراکس منابع؛

5-محاسبه وثبت آمار روزانه مربوط به فعالیت‌های بخش؛

7—آماده سازی ومرتب کردن قفسه های مجلات؛

8- پیگیری معایب سیستم و نیازهای بخش؛

9- همکاری با بخش مجلات سایر دانشگاه‌ها برای مبادله مجلات و اطلاعات مرتبط.

 


مخزن مجلات لاتین

تحت نظارت وف ایرانی