رفتن به محتوای اصلی
x

مجموعه سازی عبارت است ازعمل يا فرايند نياز سنجي، انتخاب، سفارش، تهیه و دسترس پذيرساختن محتواي منابع اطلاعاتي مورد نياز جامعه كتابخانه از راههای خريد؛ اهداء ؛ مبادله يا ساير روشهاي مرسوم و ارزيابي مداوم آنها. تأمین منابع اطلاعاتی به موقع و متناسب با نیازهای مراجعان می تواند ضمن غنی سازی مجموعه و رفع نیاز مخاطبان، باعث افزایش میزان استفاده ی سایر مراکز و سازمان ها از منابع و خدمات مجموعه از طریق امانت بین کتابخانه ای گردد. با توجه به این امر بخش سفارشات کتابخانه مرکزی با بهره مندی از همکاران و متخصصان با تجربه و تشکیل کمیته های مرتبط تلاش می نماید تا منابع مورد نیاز یک کتابخانه دانشگاهی را فراهم نماید.

اهم فعالیت ها :

  • نیاز سنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی ، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان

  •  تهیه و تامین منابع فارسی و لاتین مورد نیاز کتابخانه اعم از کتاب، نشریه،  منابع الکترونيکي و....                 

  • ثبت منابع دریافتی به کتابخانه و انجام امور مربوط به امور مالي و ارسال به فهرست نویسی

  •  شرکت در نمایشگاههای بين المللي کتاب و خرید بر اساس درخواستهای رسیده

  • برگزاری نمایشگاههای کتاب داخل دانشگاه

  • انجام کلیه امور مربوط به منابع اهدایی اعم از دریافت از مراکز و اهدا به مراکز مورد نیاز پس از شناسایی و بررسی های مربوطه

  • ارائه خدمات مرتبط با سفارشات و پاسخگویی و راهنمایی مراجعان


سفارشات
سفارشات

تحت نظارت وف ایرانی