رفتن به محتوای اصلی
x

برای تعریف کانی می توان گفت که، ماده ای طبیعی، غیر آلی، متبلور و جامدی است که ترکیب شیمیایی نسبتاً ثابتی دارد و در ترکیب سنگ‌های پوسته زمین یافت می‌شود و دارای فرمول شیمیایی و ساختمان اتمی مشخص است.
سنگ به موادی از پوسته زمین گفته می شود که از یک یا چند کانی که با یکدیگر پیوند یافته اند، تشکیل شده است.
سنگ ها و کانی های زیر از طرف موزه دکتر بصیر واقع در دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان به موزه دانشگاه اهدا گردیده است:
کانی ژیپس مالاکیت هماتیت، کانی باریت، کانی گالن و باریت، کانی آندالوزیت، کانی کوارتز، پیریت، گالکوپیریت، کانی آراگونیت، کانی کلسیت گل کلمی، کانی کوارتز پیریت گالکوپیریت، کانی فلوئوریت، کانی ژنود کوارتز، کانی سروزیت، کانی پیریت، کانی کلسیت ، کانی هماتیت، کانی آپاتیت، کانی آراگونیت ، کانی موسکویت، کانی منگنز و هماتیت، سنگ کوارتزیت، سنگ بازالت، سنگ قیر طبیعی، سنگ توف آندزیتی ، سنگ گابرو، سنگ گرانیت، سنگ آهک فسیل دار، سنگ آهک، سنگ تراورتن 

تحت نظارت وف ایرانی