رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه صنعتی اصفهان به واسطه موقعیت و جایگاه ویژه ای که در میان دانشگاههای کشور داشته از دیرباز پذیرای هیأت های علمی و فرهنگی از سراسر نقاط دنیا بوده است.
هر کدام از این هیأت ها در بازدیدهای خود از دانشگاه، نمادها و یادگارهایی از دانشگاه و صنایع دستی کشور متبوع خود را اهداء نموده اند و موزه دانشگاه هدایای دریافت شده از دفتر ریاست را که شامل مدالها و یادگارهایی از طرف دانشگاه فناوری و اقتصاد بوداپست مجارستان، دانشگاه ملی بلاروس (BNTU)و دانشگاههایی از  مالزی و چین می باشد را به نمایش گذاشته است.
همچنین لوازم اداری دفتر ریاست دانشگاه مربوط به اولین روسای دانشگاه در موزه موجود می باشد. 
 

تحت نظارت وف ایرانی