رفتن به محتوای اصلی
x

سرقت علمی(Plagiarism) استفاده از ایده ها و نوشته های دیگران است که ممکن است به صورت عمد یا غیر عمد اتفاق بیفتد. نرم افزارهای مختلفی برای بررسی و جلوگیری از سرقت علمی وجود دارد. 
برای آشنایی با چگونگی استفاده از نرم افزار ithenticate که یکی از نرم افزارهای رایج در بررسی مقالات انگلیسی است با بخش منابع الکترونیک کتابخانه تلفن 2557 یا ایمیل plagiarismchecking@of.iut.ac.ir در تماس باشید.
 

تحت نظارت وف ایرانی