رفتن به محتوای اصلی
x

شرح وظایف کارشناس کامپیوتر

مدیر سیستم وب سایت های کتابخانه مرکزی

رفع مشکل و بروزرسانی رایانه های کتابخانه مرکزی

مدیر سیستم سامانه کتابخانه و ارتباط با شرکت پشتیبان سامانه

بررسی و رفع مشکلات شبکه کتابخانه و ارتباط با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه


فناوری اطلاعات

تحت نظارت وف ایرانی