رفتن به محتوای اصلی
x

سازماندهی منابع از جمله خدماتی است که در کتابخانه ها به صورت متمرکز صورت می گیرد. بدیهی است پس از خرید کتابها، برای این که بتوان آنها را قابل جستجو و امانت برای کاربران نمود، نیاز به انجام فرایندهایی می باشد. این فرایندها که شامل سازماندهی و آماده سازی می شود در بخش سازماندهی منابع انجام می گیرد. بطور خلاصه کلیه فعالیت های لازم برای قابل دسترس نمودن منابع از طریق سیستم جامع کتابخانه وظیفه اصلی این بخش می باشد.

 

اهم فعالیت ها:

  • فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی و رده بندی منابع فارسی و لاتین با استفاده از شبکه اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی کتابشناختی کتابخانه ملی، کتابخانه کنگره آمریکا(L.C)و کتابخانه بریتانیا (B.L)و سایر منابع و مراجع کتابشناسی

  • فهرست نويسي کتب Original فارسی ولاتين به صورت پایه و بنیادی از طریق ابزارهای سازماندهی منابع

  • فهرست نويسي و ورود اطلاعات CD های آموزشی

  • فهرست نويسي کتاب های دیجیتال فارسی و لاتین

  • ورود و تصحیح اطلاعات کتب تکراری، انتقالي و ارسالی کتابخانه هاي اقماري

  • اعلام وجين و مفقودی کتب (فارسی و لاتین) بنا به درخواست بخش امانت

  • آماده سازی فنی شامل تهیه برچسبهای بارکد و عطف

  • الصاق ليبل وبارکد وآماده سازی نهایی جهت ارسال کتابها به بخشهای امانت و مرجع


فهرست نویسی

تحت نظارت وف ایرانی