رفتن به محتوای اصلی
x

لیست دوره های برگزارشده

عنوان دوره کد کد عنوان دوره
انتخاب مجله مناسب برای انتشار مقاله 1 2 آشنایی با استراتژی های جستجو در پایگاههای اطلاعاتی با تاکید بر پایگاه استنادی اسکاپوس (SCOPUS)- حضوری
آموزش نرم افزار End note 3 4 آشنایی با استراتژیهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی فارسی (مقالات و پایان نامه ها)
آموزش نرم افزار Mendeley 5 6 آشنایی با استراتژی های جستجو در پایگاههای اطلاعاتی با تاکید بر پایگاه استنادی اسکاپوس (SCOPUS)- غیر حضوری
اخلاق در پژوهش (آشنایی با مصادیق سرقت علمی) 7 8 گوگل شگفت انگیز، آشنایی با برنامه های کاربردی گوگل شامل تقویم گوگل، google citation و google scholar
استراتژی های جستجو در پایگاههای اطلاعاتی و نحوه دسترسی به منابع الکترونیکی در دانشگاه صنعتی اصفهان 9 10 آشنایی با مفاهیم رایج در جستجوهای علمی Article, Proceeding, ISI, JCR, Impact Factor ، ناشران الکترونیکی، پایگاههای استنادی و دهها اصطلاح دیگر
نکات کلیدی تهیه و انتشار مقاله 11 12 آشنایی با ابزار ScienceDirect Topics
مهارت های ارائه شفاهی "Presentation skills" 13 14 Patents (پرونده های ثبت اختراع) و جستجو در آنها
آشنایی با مقدمات مالکیت فکری و ثبت اختراع برای پژوهشگران 15 16 نگارش متون علمی برای پژوهشگران
اصول و مهارتهای ارائه در محیط علمی 17 18 رویت پذیری پژوهش و افزایش اثرگذاری تحقیقات
پژوهشهای کاربردی بر مبنای استاندارد ASTM 19 20 آشنایی با منابع الکترونیک قابل دسترس در دانشگاه و دسترسی به متن کامل مقالات
آشنایی با استراتژی های جستجو در پایگاههای اطلاعاتی با تاکید بر پایگاه استنادی Web of Science 21    

 

تحت نظارت وف ایرانی