رفتن به محتوای اصلی
x

یکی شدن وب سایت های کتابخانه و انتشارات

در راستای اجرای طرح تحول راهبردی در دانشگاه صنعتی اصفهان، بخشهای کتابخانه مرکزی، نشریات علمی، مرکز نشر و موزه دانشگاه با یکدیگر ادغام شدند. لذا وب سایت و خدمات این مراکز نیز از طریق یک وب سایت جامع با آدرس https://lib-pub.iut.ac.ir در دسترس می ‎باشند و تمامی خدماتی که قبلا در وب ‎سایت های زیر انجام می ‎شد از این به بعد از طریق https://lib-pub.iut.ac.ir ارائه می گردد.

https://lib.iut.ac.ir

https://journals.iut.ac.ir

https://museum.iut.ac.ir

https://publication.iut.ac.ir

 

تحت نظارت وف ایرانی