رفتن به محتوای اصلی
x

اهداء یک عدد کاسه لعابدار قدیمی

اهداء یک عدد کاسه لعابدار قدیمی از طرف همکار محترم، سرکارخانم فرزانه محمدی از همکاران کتابخانه مرکزی به موزه دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی