رفتن به محتوای اصلی
x

روز جهانی موزه

به نام خدا

به مناسبت روز جهانی موزه، از دانشگاهیان محترم دعوت می شود که لحظاتی از روز یکشنبه 30 اردیبهشت را با ما در موزه دانشگاه بگذرانید.

مکان: کتابخانه و انتشارات، طبقه همکف

منتظر حضور گرم شما هستیم.

با تشکر

مدیریت کتابخانه و انتشارات

تحت نظارت وف ایرانی