رفتن به محتوای اصلی
x
مشخصات درخواست دهنده
مشخصات دوره درخواستی

ابتدا با مراجعه به آدرس https://lib.iut.ac.ir/fa/workshop-education-list (سایت کتابخانه/زنگ آموزش/لیست دوره های برگزارشده) لیست دوره هایی که تاکنون برگزار شده را مشاهده نمایید. و درصورتیکه دوره مورد نظر شما قبلا برگزار شده است عنوان و کد دوره را مطابق لیست وارد نمایید.
 

مشخصات استاد پیشنهادی

تحت نظارت وف ایرانی