رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید کلاس یازدهم ریاضی دبیرستان دخترانه نمونه دولتی تبریزی

بازدید کلاس یازدهم ریاضی دبیرستان دخترانه نمونه دولتی تبریزی ناحیه 5 آموزش و پرورش اصفهان از موزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 5 اسفند 1402

تحت نظارت وف ایرانی