رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید هیاتی از دانشگاه پلی تکنیک کاپان (قاپان)، ارمنستان

بازدید هیاتی از دانشگاه پلی تکنیک کاپان (قاپان)، ارمنستان به همراه دکتر مصدق رئیس دفتر همکاریهای علمی بین المللی، در تاریخ 1403/02/08 از کتابخانه و موزه دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی