رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید دانش آموزان نمونه دولتی دبیرستان شهید فهمیده گلپایگان

بازدید دانش آموزان نمونه دولتی دبیرستان شهید فهمیده گلپایگان از موزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1403/02/09

تحت نظارت وف ایرانی