رفتن به محتوای اصلی
x

دسترسی خارج از دانشگاه (VPN)

دسترسی به برخی از منابع الکترونیکی خریداری شده توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، بر اساس IPهای دانشگاه تعریف شده اند. لذا جهت دسترسی به پایگاههای Magiran و Civilica از خارج از دانشگاه به راهنمای استفاده از آن در سایت مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مراجعه نمایید. (در صورت بروز مشکل به مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تیکت بزنید http://tkt.iut.ac.ir ).

 

تحت نظارت وف ایرانی